Po drátě 4: Řešení úlohy č. 13

Zase jednou značně self-referenční úloha. Program na zabezpečení Céčkového zdrojáku proti chybám při přenosu přidáním jakýchsi kontrolních součtů na konce řádků. Ovšem na programu se už vyřádil nějaký šotek a spoustu chyb v něm natropil. Některé zjevné, jiné, jak se brzy ukáže, značně nenápadné.

Úlohu bylo možné řešit zkusmo – měnit podezřelé kousky řádků tak dlouho, než budou kontrolní součty sedět, ale jednak to v těch nejzajímavějších místech jde dost ztuha, jednak jsou překlepy i v kontrolních součtech (jak napovídá třeba přítomnost "n" v jinak poklidně hexadecimálním čísle).

Proto je lepší zamyslet se nad tím, jak kód funguje. Zabezpečuje jednotlivé řádky, ale počítá se 8-bitovýmy xory, takže chrání zvlášť všechny nulté bity bajtů, zvlášť všechny první atd. Uvažujme o něm tedy jako o kódu, který doplní 57 datových bitů o 6 kontrolních, spočítaných následovně: Očíslujeme si oněch 57 datových bitů 6-bitovými čísly, ve kterých jsou alespoň dvě jedničky (prvních pár bitů tedy dostane čísla 000011, 000101, 000110 a 000111). Potom i-tý z kontrolních bitů nastavíme na xor všech datových bitů, jejichž pořadové číslo má na i-tém místě jedničku.

Všimněte si, že takový kód dokáže opravit libovolnou jednobitovou chybu: Pokud nastane v datové části, překlopí se alespoň dva kontrolní bity (protože jsme používali jen čísla bitů, ve kterých jsou aspoň dvě jedničky) a podle toho, které, ihned poznáme, o který datový bit se jednalo. Pokud naopak nastane chyba v kontrolním bitu, hned víme, že se tak stalo, protože nesedí právě jeden kontrolní bit.

Náš kód je tedy schopen na každé z osmi bitových pozic v bajtu opravit jednu chybu na řádku. Na některých řádcích se tyto chyby soustředily do jediného bajtu, na jiných zase byla každá pozice špatně v jiném znaku. Chyby, které kód neumí opravit, každopádně šotek nenapáchal.

Na dekódování si můžeme napsat třeba následující program:

#include <stdio.h>
#include <string.h>

#define Z 6
#define L ((1<<Z)-Z-1)

int main(int argc, char **argv)
{
 char line[256];
 int checks[7];

 int verb = (argc > 1);

 while (fgets(line, sizeof(line), stdin))
  {
   int l = strlen(line);
   if (l && line[l-1] == '\n')
    l--;
   if (l != L+3+2*Z || memcmp(line+L, "// ", 3))
    {
     fprintf(stderr, "Syntax error: %s\n", line);
     return 1;
    }
   for (int k=0; k<Z; k++)
    sscanf(line+L+3+2*k, "%2x", &checks[k]);
   for (int i=0, j=0; i < (1<<Z); i++)
    if (i & (i-1))
     {
      for (int k=0; k<Z; k++)
       if (i & (1<<k))
        checks[k] ^= line[j];
      j++;
     }
   int e = 0, fixes=0;
   for (int k=0; k<Z; k++)
    e |= checks[k];
   if (e)
    for (int b=1; b<256; b+=b)
     {
      int p = 0;
      for (int k=0; k<Z; k++)
       if (checks[k] & b)
        p |= (1<<k);
      for (int i=0, j=0; i < (1<<Z); i++)
       if (i & (i-1))
        {
         if (i==p)
          {
           line[j] ^= b;
           fixes++;
          }
         j++;
        }
     }
   l = L;
   while (l>0 && line[l-1] == ' ')
    l--;
   line[l] = 0;
   if (verb)
    {
     if (fixes)
      printf("C%d ", fixes);
     else if (e)
      printf("XX ");
     else
      printf(".. ");
    }
   puts(line);
  }
 return 0;
}

Opravený zdroják pak vyjde takto (ten šotek je ale potvora!):

/*
 * An error correction code capable of correcting
 * single-bit errors.
 *
 * (c) 2009 SoTec s.r.o.
 */

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <inttypes.h>

int main(void)
{
 char x[256];
 unsigned char ch[6], pw[6] = { };
 while (fgets(x, sizeof(x), stdin))
  {
   int l = strlen(x);
   if (l && x[l-1] == '\n')
    l--;
   while (l < 57)
    x[l++] = ' ';
   l = 57;
   memset(ch, 0, sizeof(ch));
   for (int i=0, j=0; i < (1<<6); i++)
    if (i & (i-1))
     {
      for (int k=0; k<6; k++)
       if (i & (1<<k))
        ch[k] ^= x[j];
      j++;
     }
   l += sprintf(x+l, "// ");
   for (int k=0; k<6; k++)
    {
     l += sprintf(x+l, "%02x", ch[k]);
     pw[k] -= ch[k];
    }
   puts(x);
  }
 uint32_t speed_of_light = 299780450;
 uint32_t number = 0062660730;
 for (int k=0; k<6; k++) {
  number += pw[k];
 number *= speed_of_light; }
 if (number % 1001 == 997)
  fprintf(stderr, "Password: %08X\n", number);
 else
  fprintf(stderr, "This is not the right file.\n");
 return 0;
}

Komentář

Úlohy, ve kterých je potřeba si program nejdříve opravit, patří k podrátí klasice, ovšem opravovat namísto hloupých programátorských chyb škodolibé zásahy do zdrojáku leží přeci jenom o level výše :-)

Způsob kódování jsme úmyslně vybrali jednoduchý (kdo se už s teorií samoopravných kódů někdy potkal, jistě poznal Hammingův kód), i tak se s ním dá užít spousta legrace bez přemíry matematiky.

Menší oříšek představovalo zabudování kontroly konsistence hesla do programu – pokud přidáte kontrolu, samozřejmě se změní kontrolní součty a tím i heslo, takže musíte upravit kontrolu, tím se změní heslo, a tak dále. Jak z toho ven?

Úlohu s vydatnou pomocí všech šotků z okolí napsal a opravil Martin Mareš.

Re: Po drátě 4: Řešení úlohy č. 13 thefox (18. 11. 2009 - 18:04) Sbalit(2)
Argh, tak toto bolo dosť nefér, dať tri chyby do jedného riadku tak, že sa dajú "opraviť" rôznymi spôsobmi:

diff vystup.moj.txt vystup.ofic.txt
41c41
< uint32_t speed_of_light = 289791451; // 22437b6d303a
---
> uint32_t speed_of_light = 299780450; // 22437b6d303a
Re: Po drátě 4: Řešení úlohy č. 13 Martin Mares (org) (18. 11. 2009 - 18:06) Sbalit(1)
Jak už jsem psal, kód zaručuje opravu jednobitové chyby na každé bitové
pozici v řádku a takové řešení skutečně bylo jenom jediné.