Po drátě 4: Řešení úlohy č. 6

Ejhle, telefonní oznamovací tón a po něm následuje vytáčení nějakého dlouhatánského čísla frekvenční volbou (DTMF). Pravda, z ďábelsky krátkých pulzů a zašuměné (byť obojí ještě bohatě v mezích normy), ale každopádně dekódovatelné. Použitelný na to je třeba multimon, taktéž není nikterak těžké zkopírovat dekódovací rutiny z Asterisku, případně si napsat vlastní pomocí Fourierovy transformace.

A vida, v dekódované posloupnosti se vyskytují nejen číslice 0-9, ale také A-D (ty umí málokterý telefon vytočit, ale standard je definuje). Že by hexdump? Zajisté, milý Watsone.

Komentář

Po úspěchu loňského Spektra jsme se rozhodli zařadit nějakou úlohu založenou na zvukové nahrávce. Po zralé úvaze jsme zamítli několik modemových protokolů a uchýlili se raději ke staré dobré DTMF. A to, že DTMFka používá právě 16 symbolů, samozřejmě velmi svádí k jejímu použití na zápis hexdumpu. Jen jsme raději nepoužili symboly # a *, protože nebylo jasné, který z nich je E a který F – text jsme prostě navrhli tak, aby se v hexdumpu E ani F neobjevilo.

Spáchal Martin. Díky autorům SOXu za pěkný generátor růžového šumu.