Po drátě 4

Přejeme ti hodně zdaru!

Poznámka: Heslo pro druhou úlohu není "bagr".