Odpověď na příspěvek

Re: Po drátě 3: Řešení úlohy č. 7 mj (3. 12. 2008 - 22:43)
> "ASCII Java program text, with very long lines" :-)

Jo jo, také jsme se divili, v čem programujeme :-)

> Fortran šel poznat snadno; i kdybych ho nikdy předtím neviděl, kdo
> někdy četl historku o nejdražší programátorské chybě, řádek "DO 23
> I=1,120" mu musel být povědomý.

Přesně tak. Navíc je to jazyk známý tím, že vypadá jako stvořený
k tesání do kamene (kupodivu víc než Perligata, která se latině
navzdory píše spíš malými písmenky, navíc case-sensitivně).

Předmět:
Jméno:
E-mail:
Kolik bitů má byte na 16-bitovém počítači

Text příspěvku: