Odpověď na příspěvek

Řešení úlohy č. 6 shichman (3. 12. 2008 - 21:23)
Moc pěkná úložka... Při prvním pohledu jsem se jal zkoumat "man 1 od" a "man 1 hexdump", jak provést reverzi. Teprve poté, co testy zhavarovaly na znaku "g", jsem konečně použil hlavu a úkol louskl onelinerem:
awk 'BEGIN { RS="[ \n]"; FS = "" }; { printf "%c", (($1 * 17) + index("123456789abcdefg", $2)) }'
Předmět:
Jméno:
E-mail:
První mikroprocesor na světě

Text příspěvku: